Marine · Offshore · Industry

Värbamisspetsialist

Ainulaadne võimalus saada suurepärase meeskonna liikmeks, osaleda väga vastutusrikkas töökeskkonnas ja saavutada silmapaistvaid töötulemusi. Fookus Sinu töös on välistööjõu haldamisel – tööjõurendi teenusepakkujate valik (Eesti, Läti, Leedu, Poola, Ukraina jt), igapäevane suhtlus erinevate ettevõtete esindajatega. Sa osaled erinevates personalivaldkonda puudutavates küsimustes ning suhtled kolleegidega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel.


Sinu peamisteks tööülesanneteks on :

 • Tööjõurendi teenusepakkujate valik sealhulgas uute kontaktide loomine ja suhete hoidmine.

 • Igapäevane suhtlus erinevate tööjõurendi ettevõtetega rahvusvaheliselt.

 • Värbamiskampaaniate korraldamine ja värbamisel osalemine

 • Programmihaldus (peamiselt välistööjõuga seotud)

 • Koostöö projektijuhtidega meeskondade loomisel

 • Projektijuhtide konsulteerimine ja abistamine personaliküsimustes

 • Tööajaarvestuse kontrollimine

 • Dokumendihaldus ja dokumentide taotlemine


Ootuse kandidaadile:

 • Omad varasemat töökogemust tööjõurendi, personaliotsingu või tööjõu vahendamise alal

 • Sul on vajalikud teadmised seoses töödega tööstus valdkonnas, eelistatult laevaehituses

 • Suudad töötada nii iseseisvaks kui ka meeskonnas

 • Sul on suutlikkus hallata samaaegselt mitme projekti meeskondade komplekteerimist, arvestades tähtaegu

 • Valdad väga heal tasemel vene-, eesti- ja inglise keelt, nii kõnes kui kirjas

 • Sind iseloomustab suurepärane suhtlemisoskus, iseseisvus ja initsiatiivikus

 • Oled tegus, kiire reageerija, kohusetundlik ning hea pingetaluvusega


Saada CV ning motivatsioonikiri ja anna teada oma töötasu soovist kas otse personnel@src.ee või läbi CV.ee portaali. Võtame ühendust ainult sobivate kandidaatitega.